โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
คณะทำงาน
คู่มืออบรมวิชาการ
คู่มือ/เอกสาร ว9
สื่อการเรียนการสอน
ปฏิทิน
มีนาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 2728 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 27 มีนาคม 2566
ระบบจัดการ


  หน้าแรก     ความร่วมมือทางการศึกษา 

ความร่วมมือทางการศึกษา
ความร่วมมือทางการศึกษา  

โรงเรียนได้ประสานงานความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เพื่อสืบค้นหานักเรียนพิการที่อยู่ในวัยเรียน เพื่อบำบัดฟื้นฟูแล้วส่งต่อเข้าเรียนใน โรงเรียนเฉพาะทาง โรงเรียนได้ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยให้เด็กที่มีความสามารถได้ศึกษาทักษะทางด้านการงานอาชีพตามศักยภาพของแต่ละบุคคลซึ่งโรงเรียนได้ประสานความร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดชัยภูมิ และวิทยาลัยเกษตรละเทคโนโลยีชัยภูมิ นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการต่างๆระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลุ่ม 3 จำนวน 10 โรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 ศูนย์ โรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จำนวน โรงเรียน และโรงเรียนจากกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านเล่า ซึ่งมีทั้งหมด 6 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย โรงเรียนบ้านเสี้ยวใหญ่
โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่
โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1

ความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเวปไซต์ใหม่ของโรงเรียน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
ข่าวจากโรงเรียน
งานควบคุมภายใน
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.239.152.207
คุณเข้าชมลำดับที่ 630,009

 
โรงเรียนโสตศีกษาจังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Tel : 044-854307
Email : sschaiyaphum@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.